Relationsskabelse

Vi mennesker er de fødte relationsskabere. Det første vi gør, når vi bliver født, er – ved at skabe opmærksomhed – at knytte relationer til vores mor og far.

Men når det drejer sig om evnen til at skabe og vedligeholde professionelle relationer, så føles det for mange knapt så naturligt at række ud. 

Med baggrund i praktiske erfaringer og min uddannelsesmæssige baggrund (bl.a. psykologi), kan jeg rådgive og inspirere dig (eller personer fra din organisation), så der forekommer en adfærdsændring. Her tænkes primært på modet til at kontakte fremmede med henblik på salg (med respekt for markedsføringsloven, naturligvis) samt kreative indspark til at skille sig ud i mængden.

Søger du en...

Oplægsholder der kan holde et sprudlende og motiverende oplæg à 20-60 minutters varighed for ansatte/medlemmer/kunder mm. om relationsskabelse, så er det en type opgave, jeg har god erfaring med – fysisk såvel som online.

Underviser der ikke kun leverer viden, men også rent faktisk ændrer adfærd, så lyder det som en opgave for mig. Jeg underviser gerne hele dage, men foretrækker forløb der består eksempelvis af et fysisk ½ dagskursus efterfulgt af 2-3 online opfølgningsmøder, da det er min erfaring, at det giver det bedste resultat.