Forretningsbetingelser

Sidst opdateret: 1. maj 2021

Generelt

Disse forretningsbetingelser er gældende, med mindre andet specifikt er aftalt skriftligt, når du eller din organisation indgår forretningsmæssige aftaler med:

 • Gotvedpr v/Thorleif Gotved
 • Erik Bøghs Alle 8, 2860 Søborg
 • CVR nr: 39167816
 • Telefon: 28 73 99 77

Betalingsbetingelser

Med mindre andet specifikt er aftalt, så er betalingsfristen for mine fakturaer 8 dage netto, hvorefter der kan beregnes renter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende rentelov samt et gebyr. Specifikationer fremgår af selve fakturaen.

Der faktureres efter endt opgave. Hvis der er tale om et projekt eller en række oplæg, som strækker sig over mere end en måned, så forbeholder jeg mig retten til fakturere for mine ydelser ved udgangen af hver måned. Karriereforløb (outplacement) betales dog forud for første samtale, efter en aftale er indgået.

Kørsel

Er transport nødvendig for at jeg kan fuldføre en opgave, så tager jeg som udgangspunkt gerne bus eller anden kollektiv transport. Hvis tidsforbruget på transport kan nedbringes signifikant ved at tage egen bil, så tager jeg udgangspunkt i statens højeste kilometertakst (som i 2022 er 3,51 kr. pr. km). Udgifter til transport dækkes af kunden.

Tavshedspligt

Enhver oplysning om mine kunder samt enhver oplysning som modtages i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig.

 

Oplæg/undervisning

Når jeg er hyret som oplægsholder eller underviser, gælder følgende betingelser:

 • Aflysning af forløb/undervisning som sker tidligere end 4 uger fra oplægstidspunktet, kan ske uden beregning.
 • Ved aflysning af forløb/undervisning som sker mellem 3 og 4 uger fra oplægstidspunktet, faktureres 50% af det aftalte honorar.
 • Ved aflysning som sker mindre end 3 uger fra oplægstidspunktet, faktureres 100% af det aftalte honorar.
 • Flytning af en workshop (i forbindelse med et forløb) kan ske uden beregning op til 1 uge før workshoppen.
 • Flytning af en workshop (i forbindelse med et forløb) 2-6 dage før workshoppen resulterer i et tillæg for den enkelte workshop på 25%.
 • Flytning af en workshop (i forbindelse med et forløb) 0-1 dage før workshoppen resulterer i et tillæg for den enkelte workshop på 50%.
 • Et fysisk oplæg kan vederlagsfrit ændres til et online oplæg.
 • Et online oplæg kan ændres til et fysisk oplæg efter konkret aftale. Der må i den forbindelse påregnes et gebyr.

Eventuelle slides der bruges i forbindelse med oplæg/undervisning, fremsendes altid efterfølgende som PDF-dokument, såfremt det ønskes.

Bemærk at optagelse af online oplæg/undervisning kun må ske efter udtrykkelig aftale. Der må påregnes ekstrabetaling, såfremt der laves aftale om optagelse. Prisen afhænger af, hvordan optagelserne efterfølgende påtænkes at blive brugt.

 

Rådgivning/konsulentopgaver

Timeprisen for rådgivning er 1.400 DKK eks. moms. Der er mulighed for rabat for opgaver på minimum 5 timer. Der afregnes for hver påbegyndte 1/2 time.

Jeg hylder princippet om gennemsigtighed, og derfor vil du i mine faktura kunne se, hvilke dage jeg har arbejdet, antal timer og eventuelt den konkrete arbejdsopgave, hvis det giver mening.